آگهی دعوت مجمع عمومی عادی- نوبت اول
1400/5/9   0
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی آموزش پزشکی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن که در روز جمعه مورخ 1400/05/29از ساعت00:15 تا 23:45به صورت الکترونیک و از طریق آدرس الکترونیک
 iman.behdasht.gov.ir
 تشکیل می گردد دعوت به عمل می آید
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم