لیست کاندیداها
لیست کاندیدا های انتخابات مورخ 1400/5/29 انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
1400/5/17   0

 

اسامی کاندیدا های انتخاات انجمن علمی  آموزش پزشکی ایران

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

نوع کاندیداتوری

 محمد اسماعیل اکبری

اکبری

غلامحسن

هیات مدیره

حسین

امانی

علی اکبر

هیات مدیره

زینب

بیابان گردی

اسمعیل

هیات مدیره

حمیداله

بهادر

علی

هیات مدیره

کوروش

وحید شاهی

حسین

هیات مدیره

فریبا

برهانی

کمال

هیات مدیره

سید محمدرضا

جوادی

سید عزت اله

هیات مدیره

مرضیه

حسنپور

میرزامحمود

هیات مدیره

فاطمه

دباغی

محمدعلی

هیات مدیره

مریم

رسولی

عبدالرضا

هیات مدیره

حیدر علی

عابدی

خسرو

هیات مدیره

عباس

عباس زاده

حسین

هیات مدیره

فرزانه

فردوسی

مجید

هیات مدیره

خلیل

علی محمد زاده

محمد باقر

هیات مدیره

نازی

معینی

احمد

هیات مدیره

سید علی

ناجی

ابراهیم

هیا ت مدیره

عصمت

نوحی

محمود

هیات مدیره

وحید

وزیر زاده نوبری

محمد

هیات مدیره

آلین

نیک بخت

رضا

هیاتت مدیره

سعید

محمودی

رحیم

بازرس

فرهاد

بهمن زیاری

محمد

بازرس

  مرجع خبر: انجمن
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم