صفحه اصلی ::  اطلاعات تماس ::  ارسال نظرات
Skip Navigation Links
متن كامل خبر -فرهنگی 1397/12/25-
خلاصه ای از گزارش گردهمای عمومی و تخصصی

خلاصه ای از گزارش گردهمای عمومی و تخصصی انجمن علمی آموزش پزشکی ایران در تاریخ 97/12/1 در دانشکده پرستای و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بسمه تعالی

  خلاصه ای از گزارش گردهمایی عمومی

در ابتدا ضمن خوشامدگویی اعلام شد که انجمن آموزش پزشکی تصمیم دارد مجمعی برای جمع شدن افکار و بینش های متخصصین باشد، لذا هدف از این گردهمایی تبادل افکار و جمع بندی نظرات برای چگونگی انتقال مفاهیم آموزش پزشکی و چگونگی بهره گیری از آن است. در ضمن انجمن باید بر افکار و اندیشه های حاکمان آموزش پزشکی تاکید داشته باشد.

با توجه به برگزاری جلسات مختلف انجمن و دعوت از اساتید و همکاران، می خواهیم در ابتدا راهکاری برای ارزشیابی برنامه های کلی آموزش علوم پزشکی داشته باشیم.

مثلا:

الف) تشکیل واحدهای آموزشی تحت عنوان پردیس

ب) تغییر امتحانات از conceptual  به technical

ج) ارزیابی از نحوه فعالیت و عملکرد فارغ التحصیلان کلیه رشته های گروه پزشکی

د) ارزشیابی برنامه ادغام صورت گرفته در سال 1365 و اثربخشی و تاکید آن در حفظ سلامت جامعه

چون به نظر می رسد در نظام ارزشیابی پروسه های آموزش پزشکی خیلی عقب هستیم و نتایج ارزشیابی میتواند برای برنامه های آینده و حتی تصمیم گیری جهت بحث انتقال بخشی از آموزش پزشکی دولتی به بخش خصوصی و یا پیگیری بحث جامعه نگری در آموزش پزشکی کمک کننده باشد.

   نظر شرکت کنندگان در گردهمایی عمومی به شرح زیر جمع بندی می شود:

1.      چالش شتابزدگی در ارسال بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه های آموزش عالی حوزه سلامت، وجود حجم بالای کار در دانشگاه ها و نبود زمان برای بررسی و کار بر روی بسته های ارسال شده.

2.      نزدیک شدن به نسل جوان و هدایت آنها در خصوص استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی و رسیدن به اهداف بیشتر

3.      عدم انجام ارزیابی درست در خصوص نیاز جامعه به تعداد مشخص شده از فارغ التحصیلان مختلف گروه پزشکی و تربیت دانشجو بدون توجه به نیاز جامعه

4.      ایراد در کوریکولوم های درسی

5.      عدم حضور سیاست گذاران وزارتخانه در جلسات گردهمایی

6.       هم زمانی کار و تحصیل دانشجویان و وجود استرس در آنها و در نتیجه نبود نیروی انسانی سالم جهت خدمت گذاری به بیماران و یا نیروی مناسب برای تحصیل

7.      فقدان تعاملات بین حرفه ای و اشکال در برقراری ارتباط درست با همکاران و بیماران و ...

8.      نداشتن معیار مناسب برای جذب اعضای هیأت علمی

9.      بی هدف بودن دانشجو

10.  وجود مشکلات در خصوص دارو و درمان

11.  با دارا بودن 20 هزار عضو هیأت علمی و  250 هزار دانشجو نیاز به حضور در فضای پویای آموزشی میباشد، در حالیکه جمعیت قابل توجهی از 20 هزار نفر به ترمینولوژی آموزش پزشکی واقف نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود با برگزاری دوره های 3 ماهه و 6 ماهه آموزشی رایگان در جهت پیشبرد توسعه آموزش اساتید، حرکت را شروع کنیم.

12.  پیشنهاد به عضویت انجمن علمی آموزش پزشکی به عضویت شورای اجرایی وزارت بهداشت شورای عالی برنامه ریزی، شورای گستردگی دانشگاه ها و...

13.  اعتراض دانشجویان پزشکی به برنامه درسی سال 96 علوم پایه که قبلا 5 ترمه بوده و در حال حاضر در طی 4 ترم و بصورت integration  اجرا می شود، چون برنامه سال 1390دانشگاه تهران بوده و با مختصر اصلاحاتی جزء برنامه های کشوری شده است.

 

 

    پاسخهای ارائه شده توسط همکاران و اعضای محترم انجمن آموزش پزشکی به شرح زیر خلاصه می شود:

1.      مهمترین دغدغه انجمن این است که چه اثری در آموزش پزشکی می توانیم داشته باشیم، لذا از همکاران شرکت کننده در گردهمائی هر استان میخواهیم جلسه ای بطور مستمر و هفتگی و یا ماهیانه تشکیل دهند و لیستی از مجموع فعالیت های قابل انجام تهیه و متعاقب آن تعاملاتی را با انجمن در خصوص هدایت و هماهنگی در اجرای آن داشته باشند، با تشکیل یک هسته انجمن آموزش پزشکی در دانشگاه های هر استان ارتباط و همکاری را برقرار نمائیم.

2.      دریافت شرح وظایف هر کدام از کمیته های مشخص شده در انجمن (کمیته آموزشی، پژوهشی ، مشاوره، ارزشیابی و اعتبار بخشی) عضویت در کمیته ها را پذیرفته و فعالیتهایی را در آن راستا انجام و نتیجه به انجمن در تهران منعکس شود.

3.      انعکاس نظرات شرکت کنندگان به سیاست مداران و سیاست گذاران، در خصوص چالش های موجود در سیستم بهداشتی درمان و آموزشی کشور

4.      آمادگی انجمن در همکاری به انجام پروپوزالهای پژوهشی مرتبط با تکنولوژی های نوین آموزشی

5.      انتخاب اعضای هیأت علمی بر اساس معیارهای مشخص تری نه تنها H index بالا و یا نمره برد بالاو...

6.       پیگیری بحث مراقبت خانواده به جای پزشک خانواده توسط انجمن

7.      کشف مشکلات  passive و active و ارائه راه حل های مناسب و انعکاس آن به انجمن و پیگیری انجمن در موارد بالا

8.      تاکید بر پیگیری و رفع چالش های موجود در آموزش پزشکی

9.      پیگیری ریاست انجمن جهت رفع چالشهای موجود آموزش پزشکی، از طرفی برقراری ارتباط و انتقال چالشها به سیاست گذاران بهداشتی درمانی و آموزشی کشور

10.  قدرت گیری NGO بخصوص این انجمن در حرکت به سوی بیمارمحوری، اخلاق مداری و نیازسنجی سالمندی و...

11.  تدوین گایدلاینهایی از طرف انجمن جهت پیگیری برنامه های آموزش پزشکی کشور

12.  پیگیری برنامه های آموزشی مداوم و درخواست همکاری از اعضای انجمن جهت ارائه آن

13.  پیگیری برنامه های آموزشی به بیمار  self care و کسب همکاری عزیزان عضو انجمن جهت ارائه آموزشی به بیمار و خانواده در مورد برنامه های خودمراقبتی

14.  اعلام پروژه هایی از طرف شرکت کنندگان به انجمن و پیگیری انجمن در خصوص اجرای آن

15.  پذیرش عضویت بیشتر به منظور داشتن پشتوانه ای قوی تر جهت ارائه نظرات و دریافت موافقت از مسئولین جهت اجرای پیشنهادات مطرح شده

16.  انتظار انجمن از دانشجویان جوان جهت ایجاد جرقه ای در ذهن اعضای انجمن و همکاری و همیاری در اجرای آن

17.  برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اساتید و همکاران دانشگاهی
بسمه تعالی

درگردهمایی تخصصی در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

الف) چالشهای مطرح شده

1.      بررسی ارزشیابی نظام اذغام و واقف شدن به اثرات بهینه نظام ادغام در ارتقاء و حفظ سلامت

2.      بررسی کلیه اشکالات ماحصل از کار عملی و درمانی که در دادگاه های نظام پزشکی و پزشکی قانونی مطرح می شود

3.      عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران و مراجعین

4.      نقش انجمن در چالشهای آموزش پزشکی چگونه است؟

5.      مشکلات موجود در بحث های بالینی

6.       عدم وجود معیارهای مشخص ارزیابی مدیریتی بخصوص در بسته های اعتباربخشی

7.      عدم هماهنگی در سیستم سیاست گذاری، اجرا، نظارت و قضاوت که اکثرا همه بوسیله یک گروه صورت می گیرد، سیاست گذار همان مجری، مجری  همان ناظر و ناظر همان قاضی است.

v    بهتر است اعتبار بخشی بهداشت بوسیله انجمن و خارج از سیستم وزارتی صورت گیرد و اجرا شود چون در دانشگاه ها اعتبار بخشی خاموش است.

ب) پیشنهادات ارائه شده جهت چالشهای گردهمائی تخصصی

1.      ارزشیابی نظام ادغام امری ضروریست ولی باید قبول کرد که مطالعه همه outcome ها، کاری بس بزرگ است  و نیاز به زمان و همکاری تیمی دارد.

2.      استفاده از روش شناسی مناسب جهت ایجاد هماهنگی بین درمان درست و عملکرد صحیح و تعرفه های مشخص شده

3.      پشتیبانی از بسته های طرح تحول سلامت که به عنوان یک نکته مثبت می تواند مطرح شود. چون بر روی اخلاق پزشکی، بین المللی سازی برنامه های آموزشی، پیگیری دانشگاه های نسل سوم، پاسخگویی اجتماعی و... تاکید شده است، بنابراین با داشتن فلسفه محکم می تواند مورد حمایت قرار گیرد.

4.      همکاری تیمی در رفع مسائل بالینی، اگرچه انجمن آموزش پزشکی نقش چندانی در برنامه های درسی آموزش بالینی ندارد ولی تلاش خود را در این جهت خواهد نمود.

5.      موفق بودن انجمن در ارائه برنامه های آموزشی حین خدمت و آموزش مداوم جهت قشرهای مختلف گروه پزشکی و داوطلبین اخذ دوره های خاص آموزشی

6.       تاکید بر نشست سالیانه انجمن جهت طرح موارد و مسائل مرتبط

7.      موضع گیری انجمن در سیاست گذاریهای آموزشی و درمانی و بهداشتی کشور می تواند بسیار کمک کننده باشد

8.      تاکید بر رعایت اخلاق نه تنها در علوم بالینی بلکه در علوم پایه و کلیه موارد

9.      همکاری انجمن با کلیه دانشگاه ها در راه اندازی برنامه های آموزشی مداوم مورد نیاز منطقه

10.  همکاری انجمن در پیگیری برنامه community base education


  

  مرجع خبر: انجمن
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):

تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن آموزش پزشکی ایران می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط RayanPajouh