صفحه اصلی ::  اطلاعات تماس ::  ارسال نظرات
Skip Navigation Links
متن كامل خبر 1398/6/13-
لیست کارگاه های قابل اجرای انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
معاونت محترم آموزشی و مدیریت محترم مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور
ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی ...
بپیوست لیست کارکاه های آموزشی انجمن علمی آموزش پزشکی ایران راجهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد

لیست کارگاه های انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

ملاحضات

workshop

نام کارگاه

 

Curriculum Planning1,2,3

1.     برنامه ریزی درسی 1,2,3

 

Lecture Skills

2.     مهارت سخنرانی                 

 

Clinical Lesson Plan

3.     طرح درس بالینی

 

OSCE                         

4.     اسکی                                                                                        

 

Learning Skills 

5.     مهارت های یادگیری

 

Clinical Supervision) Preceptor ship and Mentor ship)

6.     نظارت بالینی                     

 

Teaching skills (Small group, Large group, Collaborative, Co-Teaching) 1,2,3                

7.     روش های نوین آموزش 1,2,3

 

Student Assessment1,2,3

8.     ارزشیابی  دانشجو 1.2.3

 

Program Evaluation

9.     ارزشیابی برنامه

 

Management Evaluation

 

10.      ارزشیابی مدیران

 

 

Clinical Evaluation

 

 

11.       ارزشیابی بالینی

  

 

Teacher Evaluation

12.      ارزشیابی استاد

 

Meta Evaluation                                                                   

13. فرا ارزشیابی

 

Problem Solving

14.      حل مسئله                        

 

Problem of Based Learning

15.      یادگیری مبتنی بر مسئله 

 

Team-based learning

16.      یادگیری تیمی

 

Knowledge Management

17.   مدیریت دانش                   

 

Time Management

18.      مدیریت زمان                            

 

Communication Skills                                           

19.      ارتباطات انسانی

 

Professional Ethics

20.      اخلاق حرفه ای

 

Professionalism

21.      حرفه ای گری

 

Quantitative Research in Medical Education1,2,3  

22.   روش تحقیق کمی در آموزش پزشکی 

 

Qualitative  Research in Medical Education 1,2,3

23.   روش تحقیق کیفی در آموزش پزشکی

 

Management Principles

24.      اصول و مبانی مدیریت

 

Information Mastery

25.   تبحر اطلاعا تی در علوم پزشکی

 

Academic Skills

26.        مهارتهای تحصیلی 

 

Clinical Epidemiology                        

27.      اپیدمیولوژی بالینی

 

Systematic Review in Medical Research                                                                                                   

 

28.   مرور نظام مند در  تحقیقات آموزش پزشکی

 

Critical Thinking   In Medical Education                                 

29.      تفکر نقاد در آموزش پزشکی  

 

Medical Ethics                                        

30.      اخلاق در آموزش پزشکی

 

Spirituality Therapy/ Spirituality in Medical Education

31.   معنویت درمانی   (مداخلات روان شناختی مبتنی بر معنویت )

 

Teacher and Student Portfolio

32.      پورت فولیو معلم و دانشجو

 

Counseling and guidance

33.      مشاوره و راهنمائی          

 

Bed-side Teaching                                                     

34.      آموزش بر بالین بیمار

 

 

Morning  Report

35.   گزارش صبحگاهی                     

 

Log Book

36.      لاک بوک                 

 

Journal Club

37.      ژورنال کلاب        

 

Clinical Education                                                         

38.      آموزش بالینی

 

Strategic Development Management

39.   مدیریت تحول استراتژیک در نظام سلامت

 

Social Accountability in Medical Education

40.      پاسخگویی در اموزش پزشکی

 

Clinical  Pathway

41.   معرفی مسیرهای بالینی )خط سیر بالینی)

 

Clinical Governance

42.      حاکمیت بالینی

 

Training in Skill Lab

43.   آموزش مهارتهای عملی در محیط های شبیه سازی شده

 

Patient Education Skills

44.      مهارت آموزش به بیمار

 

Application of Iranian Tradition Medicine in Educational Settings

45.   کاربرد طب سنتی در رشته های گوناگون

 

Clinical Evaluation1,2,3

46.      ارزشیابی بالینی1,2,3 تکرار مورد 11

 

Gamification in Medical Education

47.   بازی سازی در اموزش پزشکی 1 و 2

 

A,B,C of Translation

48.   اصول و مبانی ترجمه جهت نگارش مقالات علوم پزشکی

 

Knowledge Translation

49.      ترجمان دانش

 

Ambulatory Teaching

50.      آموزش درمانگاهی

 

Community Based Medical Education

51.      آموزش پزشکی جامعه نگر

 

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

52.      دانش پژوهی

 

 

Plagiarism and To How to Avoid It

53.   پیشگیری از سرقت ادبی و داوری مقالات

 

 

BEME

 

54.   آموزش مبتنی بر بهترین شواهد

 

New Technologies in Medical Education

55.   فن آوری های نوین در آموزش پزشکی

 

Curriculum in the 3rd GUs

56.   برنامه درسی در دانشگاه های نسل هزاره

 

Designing, implementing and evaluating educational workshops

57.   طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی

 

Virtual Education (Teaching and Learning)

58.      آموزش مجازی

 

Mobile Learning

59.      یادگیری همراه

 

Internationalization in Medical Education

60.   بین المللی سازی در آموزش پزشکی

 

Basic Communication Skill

61.      مهارت های ارتباطی پایه

 

Advanced Communication Skill

62.      مهارت های ارتباطی پیشرفته

 

Note Taking Skill

63.   کسب مهارت در یادداشت برداری

 

Structured Lecture Presenting Skill

64.      مهارت سخنرانی ساختارمند

 

Practical Skill Clinical

65.   مهارت در آموزش مهارت های عملی

 

Redefining Health Care

66.      بازتعریف نظام سلامت

 

Responsive Medical Education

67.      آموزش پزشکی پاسخگو

 

Economically Medical Education

68.      اقتصاد در آموزش پزشکی

 

 

 

 

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):

تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن آموزش پزشکی ایران می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط RayanPajouh