کمیته پژوهش 

1- تعیین اولویتهای پژوهشی انجمن با توجه به پیشنهادات اعضای انجمن و اساسنامه انجمن و ارائه آن جهت تصویب به انجمن 
2- تشویق و همکاری با محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی با توجه به نیاز جامعه 
3- دریافت طرح های پژوهشی از پژوهشگران 
4- تشکیل جلسه پژوهشی جهت بررسی طرح ها ی پژوهشی و سیاست گزاری پژوهشی در سطح انجمن 
5- تعیین داوران علمی جهت بررسی طرح های پژوهشی و گزارش نهایی طرح های پایان یافته 
6- انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و پیشنهاد آن جهت تصویب رئیس انجمن و اقدام در خصوص اجرای آنها 
7- در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش های انجام شده به واحد های مربوطه 
8- برگزاری همایش علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای انجمن در همایش های علمی کشوری، بین المللی و منطقه ای خارجی 
9- برنامه ریزی و همکاری با اعضای انجمن در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده در راستای اهداف اساسنامه انجمن 
10- همکاری در انجام امور مربوط به سفرهای علمی اعضای انجمن به خارج از کشور 
11- پیشنهاد دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در همایش علمی-پژوهشی انجمن به ریاست انجمن با توجه به پیشنهاد اعضای انجمن 
12- هماهنگی با مرکز تحقیقات دانشجویی و مرکز استعدادهای درخشان جهت هدایت آنها به سمت پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی 
13- هماهنگی با مسئولین EDO و EDC و مراکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها برای مشارکت در پژوهش های آموزشی 
14- ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی انجمن و تهیه گزارش سالیانه

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم