کمیته مشاوره و ارزشیابی

وظایف کمیته مشاوره و ارزشیابی : 

1- طراحی و انجام مطالعات عارضه یابی برای بررسی مشکلات موجود و ارائه رهنمود های لازم 
2- طراحی و برنامه ریزی، مساعدت های حرفه ای و فنی به منظور ارتقاء سطح آموزش موسسات طرف قرار داد و کمک به پیاده سازی و اجرای تصمیمات کارشناسی 
3- بازنگری خط مشی ها ، مراحل اجرائی سیستم ها و روش ها و بهبود ارتباطات سازمانی 
4- کمک به استفاده از ایده ها و مفاهیم جدید مدیریت آموزشی بطور اختصاصی و مفاهیم مدیریتی بطور عام در محیط های آموزشی 
5- یاری رساندن به موسسات آموزشی برای تدوین ،پیاده سازی برنامه های آموزشی ودرسی، بازنگری برنامه های گذشته به منظور ارتقاء سطح آموزش 
6- ارزشیابی اعم از ارزشیابی سازمانی، ارزشیابی برنامه و ارزشیابی دوره 
7- طراحی برنامه های توسعه منابع انسانی در بخش آموزش

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم