صفحه اصلی ::  اطلاعات تماس ::  ارسال نظرات
Skip Navigation Links

 

وظایف کمیته آموزش


1.بررسی نیازهای آموزشی کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی، درمانی وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سطح کشوری و منطقه ای.

2.  تهیه و تدوین اهداف و برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های آموزشی بر حسب تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، جهت اساتید، دانشجویان و جامعه.

3.آگاه نمودن اعضای هیئت مدیره انجمن، اساتید و پیشکسوتان رشته های مختلف گروه پزشکی از برنامه های تدوین شده و جلب نظرات اساتید جهت تمایل به همکاری در اجرای برنامه ها.

4. اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان، مکان برگزاری برنامه های آموزشی و کارگاه ها.

5.   برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلند مدت وکارگاه های آموزشی جهت اساتید، دانشجویان و داوطلبان واحدهای مختلف آموزشی، درمانی، بهداشتی و جامعه در سطح کشوری و منطقه ای.

6.تهیه برنامه اجرائی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های مختلف به صورت آموزش مجازی و غیر مجازی حضوری.

7.  نظارت مستقیم بر کیفیت و کمیت اجرای دوره های آموزشی .

8.  ارزشیابی برنامه های آموزشی اجراء شده به منظور تعیین اثر بخشی و میزان دست یابی به اهداف آموزشی.

9. نظر خواهی از شرکت کنندگان در دوره های مختلف آموزشی و بررسی نظرات و پیشنهادات مطرح شده به منظور بر  طرف نمودن نواقص و کمبودهای دوره های آموزشی.

10. بررسی و اظهار نظر درخصوص برنامه های مختلف آموزشی و درسی و نحوه اجرای برنامه ها در چارچوب مصوبات شورای عالی برنامه ریزی بر طبق اساسنامه انجمن.

11.بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته های جدید آموزشی در مقاطع مختلف به معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی بر طبق اساسنامه انجمن.

12. همکاری در بررسی متون جزوه ها و کتاب های درسی.

13.همکاری در تالیف و تدوین مطالب کتاب های مختلف درسی و آموزشی در سطح کشوری و منطقه ای.

14.تهیه راهنماها و بروشورهای مختلف آموزشی جهت استفاده اساتید، دانشجویان و جامعه.

15. بررسی و اظهار نظر در باره مسائلی که شورای عالی برنامه ریزی، معاونت های مختلف آموزشی ، پژوهشی و ... وزارت بهداشت و  who و سایر انجمن های علمی و آموزشی کشور و مراکز مختلف به انجمن ارجاع میدهند.

16.  همکاری با سایر واحدهای پژوهشی، مشاوره ای و... انجمن های آموزش پزشکی .

 

 


تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن آموزش پزشکی ایران می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط RayanPajouh