صفحه اصلی ::  اطلاعات تماس ::  ارسال نظرات
Skip Navigation Links

 وظایف کمیته پژوهشی


1.      تعیین اولویت های پژوهشی انجمن با توجه به پیشنهادات اعضای انجمن و اساسنامه انجمن و ارائه آن جهت تصویب به انجمن.

2.      تشویق و همکاری با محققین در تنظیم و تدوین طرح های پژوهشی با توجه به نیاز جامعه

3.      دریافت طرح های پژوهشی از پژوهشگران.

4.      تشکیل جلسه پژوهشی جهت بررسی طرح های پژوهشی و سیاست گذاری پژوهشی در سطح انجمن.

5.      تعیین داوران علمی جهت بررسی طرح های پژوهشی و گزارش نهایی طرح های پایان یافته.

6.      انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و پیشنهاد آن جهت تصویب رئیس انجمن و اقدام در خصوص اجرای آن ها.

7.      در اختیار قراردادن نتایج پژوهش های انجام شده به واحد های مربوطه.

8.      برگزاری همایش علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای انجمن در همایش های علمی کشوری، بین المللی و منطقه ای خارجی.

9.      برنامه ریزی و همکاری با اعضای انجمن در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده در راستای اهداف اساسنامه انجمن

10. همکاری در انجام امور مربوط به سفرهای علمی اعضای انجمن به خارج از کشور.

11. پیشنهاد دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در همایش های علمی، پژوهشی انجمن به ریاست انجمن با   توجه به پیشنهاد اعضای انجمن.

12. هماهنگی با مرکز تحقیقات دانشجویی و مرکز استعداد درخشان جهت هدایت آنها به سمت پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی.

13. هماهنگی با مسئولین EDO و EDC و مراکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها برای مشارکت در پژوهش های آموزشی.

14. ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی انجمن و تهیه گزارش سالیانه.

 

 

 


تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن آموزش پزشکی ایران می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط RayanPajouh