هیئت مدیره

دکتر محمداسماعیل اکبری
رئیس انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

دکتررضا لباف قاسمی
نایب رئیس انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
مسئول کمیته اخلاق

دکتر زینب بیابانگردی
دبیر انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
مسئول کمیته آموزش

دکترحمیداله بهادر
مسئول کمیته آموزش

دکتر کوروش وحید شاهی
مسئول کمیته پژوهش

دکتر فاطمه دباغی
مسئول کمیته مشاوره و ارزشیابی


دکتر فرهاد بهمن زیاری
مسئول واحد آموزش مداوم

دکتر وحید وزیرزاده
عضو انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

دکتر محمد رضا فرتوک زاده
عضو علی البدل
دکتر برادران
عضو علی البدل

دکتر حسین سلمان زاده
بازرس انجمن

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم