عضویت در انجمن

چنانچه تمایل دارید به عضویت انجمن در آیید،حق عضویت اعضای هیئت علمی 500،000 ریال و سایر اعضاء مبلغ 300،000 ریال
به شماره کارت 4127-1148-6311-5894 به نام دکتر حمیداله بهادر واریز و فیش آن را همراه با یک قطعه عکس به همراه این پرسشنامه که در ذیل آمده تکمیل فرمایید
و به آدرس info@iranianame.org ارسال نمایید :

ضمنا امکان ثبت نام از طریق وب سایت انجمن به آدرس زیر نیز فراهم شده است:

ثبت نام

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم